Szabályzat

Látogatói Szerződés:

Jelen rendezvény szervezője a Borsod Megyei Repülőklub (3527 Miskolc Repülőtéri u. 7.) és a Látogató között belépőjegy megvásárlásával az alábbiak szerinti szerződés jön létre.
A látogató a jegy megvásárlásával jogosultságot szerez a rendezvény területére történő belépésre.
A látogató köteles a látogatók számára kifüggesztett Szabályzatot elolvasni, az abban foglaltakat betartani.
A rendezvény elmaradása esetén a belépőjegy árát a Rendező visszatéríti. A rendezvény akkor marad el, ha a Rendező ezt a rendezvény weboldalán (légiparade.hu) közzé teszi.
Nem tekintik a felek a rendezvényt elmaradtnak amennyiben a produkciók egy része elmarad.
A nem szabályozott kérdésekben a PTK irányadó.

Látogatói Szabályzat:

1. A rendezvényre kizárólag érvényes belépőjeggyel lehet belépni. A kedvezményes jegyeket igénybe vevők a belépéskor kötelesek bemutatni kedvezményre jogosító iratot (személyi igazolvány, diákigazolvány) A parkolás ingyenes.
2.A belépőjegy megvásárlása a rendezvény egész ideje alatt biztosítja a lehetőséget rendezvény területén történő tartózkodásra, többször ki-be lehet lépni a kapukon. Az ismételt belépés kizárólag sértetlen karszalaggal lehetséges. A rendezvény területén a karszalag viselése kötelező. Azon látogató, aki a karszalagot nem viseli illetve a viselt karszalag sérült a rendezvény területéről a személyzet eltávolítja.
3. A rendezvény területére csak gyalogosan, a kijelölt kapukon lehet ki- és belépni. Gépkocsival behajtani tilos! Parkolni csak a kijelölt parkolóban lehet.
4. A rendezvény területére 16. életévet be nem töltött személy csak szülői felügyelettel léphet be.
5. Erős alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt lévő személyek a rendezvény területére nem léphetnek be, illetve onnan a személyzet eltávolítja és belépőjegyét érvényteleníti.
6. A rendezvény területéről azokat a személyeket, akik rendbontás követnek el, viselkedésükkel-ruházatukkal megbotránkoztatást keltenek, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, amivel mások testi épségét veszélyezteti, a rendezvény személyzet eltávolítja és belépőjegyét érvényteleníti.
7. A rendezvény területére szúró-, vágó eszközt, lőfegyvert, robbanószert, pirotechnikai eszközt és egyéb mások testi épségét veszélyeztető eszközöket behozni tilos.
8. Dohányozni a repülőgépek és az üzemanyag kutak mellett 15 méteren belül, a bejáratok 5 méteres körzetében, illetve a hangárokban szigorúan tilos!
9. A kordonnal elkerített területre belépni tilos és életveszélyes!
10. A személyzet utasításait a látogatók kötelesek betartani.
11. Amennyiben a rendezvény kiürítését a rendező vészhelyzet-katasztrófahelyzet esetén elrendeli és a színpadi hangszórókon keresztül bemondja, a látogató köteles azonnal a kijelölt kijáratokon a rendezvény területét elhagyni.
12. Közlekedni csak a kijelölt terülten lehet.
13. Az elveszett tárgyakért felelősséget nem vállal a rendező.
14. A parkoló nem őrzött.
15. Amennyiben a látogató bármely pontját a ezen szabályzatnak nem tartja be, a látogató személyét ért sérülésekért, anyagi károkért a rendező nem vállal felelősséget.